MAGPOWER

חברת MAGPOWR מאז 1968 הינה חלוצה בשימוש  טכנולוגית בקרת מומנט חלקיקים מגנטים עבור יישומים תעשייתים.לחברת MAGPOWR ליין רחב של מוצרים ליישומי בקרת מתיחות רבת עוצמה ושליטה במצמדים ובלמים, מערכות בקרת מתיחות בחוג סגור .

דילוג לתוכן